22 Oktober 2021 15:02:31
Navigation
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Diverse artikler » Halklub
Halklub

Halklubbernes Samvirke i Kerteminde består i dag af Kerteminde Håndboldklub, Kerteminde Badminton Klub, Kerteminde Volleyball Klub og Kerteminde Bordtennis Club.
Samvirket blev stiftet for at have et samarbejdsorgan om enkeltarrangementer til økonomisk gavn for de deltagende klubbers ungdomsafdelinger og til kulturel gavn for Kerteminde kommunes indbyggere.

Samarbejdet klubberne imellem gør, at samvirket i dag kan binde an med større arrangementer, end den enkelte klub vil være i stand til at håndtere alene.
 
Det enkelte foreningsmedlem kan ved at yde nogle få timers arbejde for Halklubbernes Samvirke være en uvurderlig støtte for ungdomsarbejdet ude i klubberne.


I Kerteminde Volleyball Klub forventer vi at alle medlemmer samt ungdomsspillernes forældre gerne giver en hånd med til disse opgaver såvel som til klubbens egne arrangementer.


Halklubbernes Samvirke er i dag involveret i bl.a. Super Brugsens generalforsamling og OK-benzin arrangementer.

 

 

Firkløveret i Kerteminde er et samarbejde mellem Kerteminde Håndboldklub (KH), Kerteminde Badminton Klub (KBK), Kerteminde Volleyball Klub (KVK) og Kerteminde Bordtennis Club (KBC).
Formålet er at skaffe reklameindtægter til klubberne.

Den samlede indtægt fordeles efter følgende princip: 15% går til fælles materialeindkøb i hallerne, og de resterende 85% fordeles til klubberne efter en fastlagt fordelingsnøgle.

Interesserede firmaer og forretninger kan henvende sig til Poul Boisen (tlf. 65 32 24 83) og vil efter nærmere aftale få henvist en fast reklameplads i Kertemindehallerne.

Sponsorer
SPONSORER AF KVK UNGDOM:

Toptronic A/S
HP Stål & Montage ApS
KERTEMINDE
..gi'r os 20 % rabat

Støtter os økonomisk:


Gi'r 5 øre pr. liter, tanket ved
Superbrugsen i Kerteminde


235,611 Unikke besøg