22 Oktober 2021 15:09:10
Navigation
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Diverse artikler » Tjans-pant
Tjans-pant


Ja - HVAD er lige TJANS-PANT for en størrelse??

Som det kan læses i omtalen af Halklubbernes Samvirke (LÆS HER) så forventes det at alle klubbens aktive medlemmer, herunder også forældre til ungdomsspillere, yder en indsats, når der er brug for det, for på denne måde at tjene penge til klubben.

Det har desværre i de seneste år vist sig endog meget svært at få frivillige nok til det. Ofte er det "Tordenskjolds soldater" der stiller op hver gang. Tak til dem!!, men hvis vi alle løfter i flok, er det altså kun ganske få timer i løbet af et helt år.

Mange siger, når de bliver spurgt, "jamen vi vil hellere betale mere i kontingent, fremfor at bruge nogle timer i hallen".

Det argument har Generalforsamlingen taget til efterretning - og har indført en "tjanspant". Det betyder, at de medlemmer, der ikke ønsker at hjælpe i løbet af sæsonen, i stedet bidrager med et højere kontingent.

For at kunne styre det, har vi derfor indført TJANS-PANT, der lægges på kontingentet.
Panten betales tilbage, når sæsonen er omme, og man har deltaget i en (flere x hjælp = flere x pant retur ) af følgende arbejdsopgaver der går igen fra år til år.

 

Brugsens Generalforsamling - Marts –

Gulvtæpper, stole, borde og scene op, borddækning - 7 personer
Brugsens Generalforsamling - Marts –

Servering og afrydning - 7 personer

Silde marked - Sidste lørdag i Juli

Opstilling af borde & stole, salg i bod, afrydning - 2 personer

Diverse

Sættes op på klubbens opslagstavle og annonceres på hjemmesiden. 

Sponsorer
SPONSORER AF KVK UNGDOM:

Toptronic A/S
HP Stål & Montage ApS
KERTEMINDE
..gi'r os 20 % rabat

Støtter os økonomisk:


Gi'r 5 øre pr. liter, tanket ved
Superbrugsen i Kerteminde


235,612 Unikke besøg